Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

AHİRET İNANCI BAĞLAMINDA KADINA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDET

Year 2021, Volume 4, Issue 1, 24 - 28, 30.06.2021

Abstract

İnsanların yaratılmasından ölümüne kadar yaşadığı her anında var olan İslam dininin inanç esaslarından birisi olan ahiret gününe iman, insanların dünya yaşantısını şekillendirmede büyük bir role sahiptir. İnsanların bu dünyada yaptıklarından dolayı ahirette hesaba çekileceği inancı, insanda sorumluluk duygusunu geliştirmektedir. Ahiret inancının oluşturduğu sorumluluk duygusuna sahip olan insanlar, yapması durumunda cezalandırılacağı yasak davranışlardan uzak durarak, Allah tarafından mükâfatlandırılacağı salih amellere yönelir. Dinimizde de yasak olan davranışlardan birisi de şiddet olup, türlerinden en sık rastlanılan ise kadına yönelik yapılan aile içi şiddettir. Günden güne artmakta olan bu şiddetin engellenmesinde ahiret inancı büyük bir rol oynamaktadır. Bu makalede, ahiret inancının kadına yönelik aile içi şiddetin önlenmesindeki rolü ele alınacaktır.

References

 • Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun (6284 S.K.), Md. 2; 2012.
 • Akkaş, İbrahim ve Zeki Uyanık. (Ocak-Haziran 2016). “Kadına Yönelik Şiddet”, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi”, Cilt-Sayı: 6-1.
 • Çelebi, İlyas. (2020). “Ahiret Yolculuğu Bu Yolculuğun Aşamaları ve Ahiret Yurdu ” Âhiret Bilinci ,İkinci Basım. Ankara: DİB Yayınları.
 • Demirci, Kürşat. (2001). “Kabir”, DİA, Cilt: 24, İstanbul: TDV Yayınları.
 • Diyanet İşleri Başkanlığı. (2020). Hadislerle İslam, Cilt:7, 4.Baskı. İstanbul.
 • Gökçe, Cüneyt. (1992). “Berzah”, DİA, Cilt: 5, İstanbul: TDV Yayınları.
 • Gölcük, Şerafettin ve Süleyman Toprak. (2016). Kelam Tarih-Ekoller-Problemler 9.Basım. Konya: Tekin Kitabevi.
 • Karınca, Eray. (2010). Sorularla Kadına Yönelik Aile içi Şiddet, Ankara: Türkiye Barolar Birliği Yayınları.
 • Kılavuz, Ahmet Saim. (1991). “Amel Defteri”, DİA, Cilt:3, İstanbul: TDV Yayınları.
 • Kılavuz, Ahmet Saim. (2016). Ana Hatlarıyla İslâm Akâidi ve Kelâm’a Giriş, 26.basım. İstanbul: Ensar Yayınları.
 • Özerdoğan, Nebahat.(2009). “Aile İçi Şiddet Nedir?”, Şiddet Çıkmazında Kadın, (Edt:Nedime Köşgeroğlu), İstanbul: Anfora Yayıncılık.
 • Polat, Oğuz. (2016). “Şiddet”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Cilt-Sayı: 22-1.
 • Topaloğlu, Bekir. (1988). “Ahiret”, DİA, Cilt: 1, İstanbul: TDV Yayınları.
 • Toprak, Süleyman. (1997). “Haşir”, DİA, Cilt:16, İstanbul: TDV Yayınları.
 • Toprak, Süleyman.(2015). Âhirete İman, Ankara: DİB Yayınları.
 • Yavuz, Yusuf Şevki. (1991). “Âmentü”, DİA, Cilt: 3, İstanbul: TDV Yayınları.
 • Yetim, Dilek ve Erkan Melih Şahin. (2008). “Aile Hekimliğinde Kadına Yönelik Şiddete Yaklaşım”, Aile Hekimliği Dergisi, Cilt-Sayı: 2-2.

VİOLENT TO WOMEN İN FAMİLY İN CONTEXT OF THE BELİEF TO HEREAFTER

Year 2021, Volume 4, Issue 1, 24 - 28, 30.06.2021

Abstract

Faith in the hereafter,which is one of the principles of belief in Islamic Religion, which exists at every moment from the creation of people to death, has a great rolein raping the life of people in the world. The belief that people will be held to account in hereafter for what they do in this world develops a sense of responsibility in a person. People with sense of responsibility created by the belief in the hereafter turn to righteous deeds that will be rewarded by Allah, avoiding forbidden behaviour that will be punished if they do so. One of the behaviours that are also forbidden in our religion is violence and the most common kinds of their is violence which iş directed to women in family. Belief in the hereafter has a big role in preventing this increasing violence from day to day. In this article the role of belief in hereafter in preventing the violence to the women in family will be discussed.

References

 • Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun (6284 S.K.), Md. 2; 2012.
 • Akkaş, İbrahim ve Zeki Uyanık. (Ocak-Haziran 2016). “Kadına Yönelik Şiddet”, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi”, Cilt-Sayı: 6-1.
 • Çelebi, İlyas. (2020). “Ahiret Yolculuğu Bu Yolculuğun Aşamaları ve Ahiret Yurdu ” Âhiret Bilinci ,İkinci Basım. Ankara: DİB Yayınları.
 • Demirci, Kürşat. (2001). “Kabir”, DİA, Cilt: 24, İstanbul: TDV Yayınları.
 • Diyanet İşleri Başkanlığı. (2020). Hadislerle İslam, Cilt:7, 4.Baskı. İstanbul.
 • Gökçe, Cüneyt. (1992). “Berzah”, DİA, Cilt: 5, İstanbul: TDV Yayınları.
 • Gölcük, Şerafettin ve Süleyman Toprak. (2016). Kelam Tarih-Ekoller-Problemler 9.Basım. Konya: Tekin Kitabevi.
 • Karınca, Eray. (2010). Sorularla Kadına Yönelik Aile içi Şiddet, Ankara: Türkiye Barolar Birliği Yayınları.
 • Kılavuz, Ahmet Saim. (1991). “Amel Defteri”, DİA, Cilt:3, İstanbul: TDV Yayınları.
 • Kılavuz, Ahmet Saim. (2016). Ana Hatlarıyla İslâm Akâidi ve Kelâm’a Giriş, 26.basım. İstanbul: Ensar Yayınları.
 • Özerdoğan, Nebahat.(2009). “Aile İçi Şiddet Nedir?”, Şiddet Çıkmazında Kadın, (Edt:Nedime Köşgeroğlu), İstanbul: Anfora Yayıncılık.
 • Polat, Oğuz. (2016). “Şiddet”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Cilt-Sayı: 22-1.
 • Topaloğlu, Bekir. (1988). “Ahiret”, DİA, Cilt: 1, İstanbul: TDV Yayınları.
 • Toprak, Süleyman. (1997). “Haşir”, DİA, Cilt:16, İstanbul: TDV Yayınları.
 • Toprak, Süleyman.(2015). Âhirete İman, Ankara: DİB Yayınları.
 • Yavuz, Yusuf Şevki. (1991). “Âmentü”, DİA, Cilt: 3, İstanbul: TDV Yayınları.
 • Yetim, Dilek ve Erkan Melih Şahin. (2008). “Aile Hekimliğinde Kadına Yönelik Şiddete Yaklaşım”, Aile Hekimliği Dergisi, Cilt-Sayı: 2-2.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Religion
Journal Section Research Article
Authors

Ömer KARABACAK (Primary Author)
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-0026-1302
Türkiye


Yasin ULUTAŞ This is me
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-7912-6500
Türkiye

Publication Date June 30, 2021
Application Date July 14, 2021
Acceptance Date August 1, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 4, Issue 1

Cite

APA Karabacak, Ö. & Ulutaş, Y. (2021). AHİRET İNANCI BAĞLAMINDA KADINA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDET . Turkish Research Journal of Academic Social Science , 4 (1) , 24-28 . Retrieved from http://www.turkishsocialscience.com/en/pub/issue/64157/971706

ISSN: 2667-4491

20120

This work is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International License 

20119

Turkish Research Journal of Academic Social Science (TURAJAS) is indexed by the following national and international scientific indexing services:

20096 20097 20098 20126 20127 20128 20147 

20148