Dissertation
BibTex RIS Cite

Econometric Analysis of Crypto Coins with High Market Value and Trading Volume

Year 2024, Volume: 7 Issue: 1, 90 - 96, 03.07.2024
https://doi.org/10.59372/turajas.1392200

Abstract

With the development of science and technology, innovations have occurred in financial fields as well as in every field. Crypto money, which has made a name for itself with Bitcoin in recent years and aroused great interest in the world, has attracted the attention of many people who actively use the internet. In this study, information is given about five cryptocurrencies with high market value and transaction volume, and it is desired to investigate whether there is a relationship between these five cryptocurrencies, Nasdaq100, American Dollar, Crude Oil and Brent Petrol. According to the results of Johansen Cointegration and Granger Causality analysis, it was observed that there was a correlation between the independent variables Nasdaq100, US Dollar, Crude Oil and Brent Oil and dependent variables of Ethereum, Ripple, Binance Coin and Palkadot in the long run. It was determined that there was no long-term relationship. At the same time, in the results of causality analysis, it was seen that US Dollar and Nasdaq100 were Granger causes of each other, Brent Oil was Granger causes of Crude Oil and Nasdaq100 was both Granger causes. Crude Oil and Brent Oil.

References

 • Ay, M., & Adıyaman, G. (2022). Bitcoin ve Altcoinler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Selcuk University Social Sciences Institute Journal, (47).
 • Baek, C., & Elbeck, M. (2015). “Bitcoins as an Investment or Speculative Vehicle? A First Look”. Applied Economics Letters, 22(1), 30-34.
 • Baki, İ. (2018). Türkiye'deki Enerji Tüketiminin Belirleyicileri: Eşbütünleşme ve Nedensellik Analizleri. (Yayımlanmış Doktora Tezi). Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Bhosale, J., & Mavale, S. (2018). “Volatility of Select Crypto-Currencies: A Comparison of Bitcoin, Ethereum and Litecoin”. Annu. Res. J. SCMS, Pune, 6.
 • Ciaian, P., & Rajcaniova, M. (2018). “Virtual Relationships: Short-and Long-run Evidence From BitCoin and Altcoin Markets”. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 52, 173-195.
 • Dönmez, C. Ç., Doruk, Ş. E. N., & Hazır, U. (2021). “Kriptopara Dinamikleri: Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin ve Ripple”. International Journal of Advances in Engineering and Pure Sciences, 33(4), 636-650.
 • Dwyer, GP (2015). “Bitcoin ve Benzeri Özel Dijital Para Birimlerinin Ekonomisi”. Finansal İstikrar Dergisi, 17 , 81-91.
 • Dyhrberg, A. H. (2016). “Bitcoin, Gold and the Dollar–A GARCH Volatility Analysis”. Finance Research Letters, 16, 85-92.
 • ElBahrawy, A., Alessandretti, L., Kandler, A., Pastor-Satorras, R., & Baronchelli, A. (2017). “Evolutionary Dynamics of the Cryptocurrency Market”. Royal Society Open Science, 4(11), 170623.
 • Estrada, J. C. S. (2017). Analyzing Bitcoin Price Volatility. Berkeley: University of California.
 • Georgoula, I., Pournarakis, D., Bilanakos, C., Sotiropoulos, D., & Giaglis, G. M. (2015). “Using Time-Series and Sentiment Analysis to Detect the Determinants of Bitcoin Prices”. Available at SSRN 2607167.
 • Gonzalez, M. D. L. O., Jareño, F., & Skinner, F. S. (2020). “Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Approach: An Application on the Connectedness Between Bitcoin Returns and the Other Ten Most Relevant Cryptocurrency Returns”. Mathematics, 8(5), 810.
 • Gujarati, D. N. (1999). Temel Ekonometri. Çev. Ümit Şenesen ve Gülay Günlük Şenesen. İstanbul: Literatür Yayıncılık.
 • Kaymak, O., & Beybur, M. (2017). “Bitcoin İşlem Hacimleri ile Türk Bankacılık Sektöründeki Mevdut Hacmi Arasındaki İlişki”. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(13), 63-73.
 • Kim, M. J., Canh, N. P., & Park, S. Y. (2021). “Causal Relationship Among Cryptocurrencies: A Conditional Quantile Approach”. Finance Research Letters, 42, 101879.
 • Korkmazgöz, Ç., Şahin, S., & İlhan, E. (2022). “Bitcoin ve Borsa İstanbul Endeksleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı”. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 24(1), 89-108
 • Nakamoto, S. (2008). “Bitcoin: A Peer-To-Peer Electronic Cash System”. Decentralized Business Review, 21260.
 • Öztürk, M., Aras, O. N., & Kadı, O. S. (2012). “AB Borç Krizi ve Bunun Türk Dış Ticaretine Olan Etkileri”. Ekonomi Bilimleri Dergisi, 4(1), 77-89.
 • Sevüktekin, M. ve Nargeleçekenler, M. (2010). Ekonometrik Zaman Serileri Analizi (Eviews Uygulamalı), Ankara: Nobel Yayınları.
 • Szetela, B., Mentel, G., & Gędek, S. (2016). “Dependency Analysis Between Bitcoin and Selected Global Currencies”. Dynamic Econometric Models, 16(1), 133-144.
 • Şak, Ü. N. (2021). “Kripto Paralar Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Hatemi-j Asimetrik Nedensellik Analizi”. Visionary E-Journal/Vizyoner Dergisi, 11(29), 149-175
 • Tarı, R. (2014). Ekonometri. Ankara: Savaş Yayınevi.
 • Zhu, Y., & Dickinson, D. Li Jianjun (2017). Analysis on the Influence Factors of Bitcoin’s Price Based on VEC Model Financial Innovation, 3(3), 1-13.

Piyasa Değeri ve İşlem Hacmi Yüksek Kripto Paralarin Ekonometrik Analizi

Year 2024, Volume: 7 Issue: 1, 90 - 96, 03.07.2024
https://doi.org/10.59372/turajas.1392200

Abstract

Bilimin ve teknolojinin gelişmesi ile birlikte her alanda olduğu gibi finansal alanlarda da yenilikler meydana gelmiştir. Son yıllarda Bitcoin ile adını duyuran ve dünyada büyük bir ilgi odağı oluşturan kripto paralar interneti aktif olarak kullanan çoğu kişinin ilgisini çekmiştir. Bu çalışmada piyasa değeri ve işlem hacmi yüksek beş kripto para hakkında bilgi verilmiş, seçilen beş bu kripto paranın Nasdaq100, Amerikan Doları, Ham Petrol ve Brent Petrol ile aralarında bir ilişki olup olmadığı araştırılmak istenmiştir. Johansen Eş bütünleşme ve Granger Nedensellik analizi sonuçlarına göre bağımsız değişkenler olan Nasdaq100, Amerikan Doları, Ham Petrol ve Brent Petrol’ün bağımlı değişkenler olan Ethereum, Ripple, Binance Coin ve Palkadot ile aralarında uzun dönemde ilişkili oldukları görülmüş, Bitcoin bağımlı değişkeninin bağımsız değişkenler ile aralarında ise uzun dönemde ilişki olmadığı tespit edilmiştir. Aynı zamanda yapılan nedensellik analiz sonuçlarında ise Amerikan Doları ve Nasdaq100’ün birbirlerinin Granger nedeni, Brent Petrolün Ham Petrolün Granger nedeni, Nasdaq100’ün ise hem Ham Petrolün hem de Brent Petrolün Granger nedeni olduğu gözlemlenmiştir.

References

 • Ay, M., & Adıyaman, G. (2022). Bitcoin ve Altcoinler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Selcuk University Social Sciences Institute Journal, (47).
 • Baek, C., & Elbeck, M. (2015). “Bitcoins as an Investment or Speculative Vehicle? A First Look”. Applied Economics Letters, 22(1), 30-34.
 • Baki, İ. (2018). Türkiye'deki Enerji Tüketiminin Belirleyicileri: Eşbütünleşme ve Nedensellik Analizleri. (Yayımlanmış Doktora Tezi). Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Bhosale, J., & Mavale, S. (2018). “Volatility of Select Crypto-Currencies: A Comparison of Bitcoin, Ethereum and Litecoin”. Annu. Res. J. SCMS, Pune, 6.
 • Ciaian, P., & Rajcaniova, M. (2018). “Virtual Relationships: Short-and Long-run Evidence From BitCoin and Altcoin Markets”. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 52, 173-195.
 • Dönmez, C. Ç., Doruk, Ş. E. N., & Hazır, U. (2021). “Kriptopara Dinamikleri: Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin ve Ripple”. International Journal of Advances in Engineering and Pure Sciences, 33(4), 636-650.
 • Dwyer, GP (2015). “Bitcoin ve Benzeri Özel Dijital Para Birimlerinin Ekonomisi”. Finansal İstikrar Dergisi, 17 , 81-91.
 • Dyhrberg, A. H. (2016). “Bitcoin, Gold and the Dollar–A GARCH Volatility Analysis”. Finance Research Letters, 16, 85-92.
 • ElBahrawy, A., Alessandretti, L., Kandler, A., Pastor-Satorras, R., & Baronchelli, A. (2017). “Evolutionary Dynamics of the Cryptocurrency Market”. Royal Society Open Science, 4(11), 170623.
 • Estrada, J. C. S. (2017). Analyzing Bitcoin Price Volatility. Berkeley: University of California.
 • Georgoula, I., Pournarakis, D., Bilanakos, C., Sotiropoulos, D., & Giaglis, G. M. (2015). “Using Time-Series and Sentiment Analysis to Detect the Determinants of Bitcoin Prices”. Available at SSRN 2607167.
 • Gonzalez, M. D. L. O., Jareño, F., & Skinner, F. S. (2020). “Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Approach: An Application on the Connectedness Between Bitcoin Returns and the Other Ten Most Relevant Cryptocurrency Returns”. Mathematics, 8(5), 810.
 • Gujarati, D. N. (1999). Temel Ekonometri. Çev. Ümit Şenesen ve Gülay Günlük Şenesen. İstanbul: Literatür Yayıncılık.
 • Kaymak, O., & Beybur, M. (2017). “Bitcoin İşlem Hacimleri ile Türk Bankacılık Sektöründeki Mevdut Hacmi Arasındaki İlişki”. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(13), 63-73.
 • Kim, M. J., Canh, N. P., & Park, S. Y. (2021). “Causal Relationship Among Cryptocurrencies: A Conditional Quantile Approach”. Finance Research Letters, 42, 101879.
 • Korkmazgöz, Ç., Şahin, S., & İlhan, E. (2022). “Bitcoin ve Borsa İstanbul Endeksleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı”. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 24(1), 89-108
 • Nakamoto, S. (2008). “Bitcoin: A Peer-To-Peer Electronic Cash System”. Decentralized Business Review, 21260.
 • Öztürk, M., Aras, O. N., & Kadı, O. S. (2012). “AB Borç Krizi ve Bunun Türk Dış Ticaretine Olan Etkileri”. Ekonomi Bilimleri Dergisi, 4(1), 77-89.
 • Sevüktekin, M. ve Nargeleçekenler, M. (2010). Ekonometrik Zaman Serileri Analizi (Eviews Uygulamalı), Ankara: Nobel Yayınları.
 • Szetela, B., Mentel, G., & Gędek, S. (2016). “Dependency Analysis Between Bitcoin and Selected Global Currencies”. Dynamic Econometric Models, 16(1), 133-144.
 • Şak, Ü. N. (2021). “Kripto Paralar Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Hatemi-j Asimetrik Nedensellik Analizi”. Visionary E-Journal/Vizyoner Dergisi, 11(29), 149-175
 • Tarı, R. (2014). Ekonometri. Ankara: Savaş Yayınevi.
 • Zhu, Y., & Dickinson, D. Li Jianjun (2017). Analysis on the Influence Factors of Bitcoin’s Price Based on VEC Model Financial Innovation, 3(3), 1-13.
There are 23 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Finance and Investment (Other)
Journal Section Research Articles
Authors

Arzu Tosun Acar 0000-0002-0241-5504

Ömer Yılmaz 0000-0002-2951-8749

Early Pub Date July 3, 2024
Publication Date July 3, 2024
Submission Date November 17, 2023
Acceptance Date March 22, 2024
Published in Issue Year 2024Volume: 7 Issue: 1

Cite

APA Tosun Acar, A., & Yılmaz, Ö. (2024). Piyasa Değeri ve İşlem Hacmi Yüksek Kripto Paralarin Ekonometrik Analizi. Turkish Research Journal of Academic Social Science, 7(1), 90-96. https://doi.org/10.59372/turajas.1392200

ISSN: 2667-4491

20120

This work is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International License 

20119

Turkish Research Journal of Academic Social Science (TURAJAS) is indexed by the following national and international scientific indexing services:

20096 20097 20098 20126 20127 20128 20147 

20148