PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Vehicle Selection by AHP Weighted VIKOR Method; Rent A Car Company Application

Yıl 2018, Cilt 1, Sayı 1, 15 - 20, 01.01.2018

Öz

As a requirement of competition, the automobile sector offers more alternatives to the consumer and diversifies the characteristics of these alternatives. In particular, decision making is the most optimal tool for businesses that want to buy more than one vehicle. In this study, a rent a car company that wants to take the vehicle for the application was made. The importance of the criteria that the company considers when purchasing vehicles is determined by the AHP method. By using these weights, VIKOR method was tried to determine the most suitable tool s for the operation. In the study, 10 criteria were used: city fuel consumption, urban fuel consumption, acceleration 0-100km / sec , engine cylinder volume, engine power hp , CO2 emission value, number of airbags, safety note, baggage volume and price. 15 vehicle brands were taken as an alternative. According to the results of the AHP, the rent a car company pays more attention to the number of airbags, CO2 emissions, price and baggage volume. The A11 and A14 brands were calculated as the most suitable vehicle according to VIKOR method.

Kaynakça

 • Aktepe, A. ve Ersöz, S. (2012). Ahp-Vıkor ve Moora Yöntemlerinin Depo Yeri Seçim Probleminde Uygulanması, Endüstri Mühendisliği Dergisi, Cilt: 25 Sayı: 1-2, s. (2-15).
 • Ballı, S., Karasulu, B. ve Körükoğlu, S. (2007). En Uygun Otomobil Seçimi Problemi İçin Bir Bulanık Promethee Yöntemi Uygulaması, D.E.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi Cilt:22 Sayı:1, ss:139-147.
 • Cristóbal, J.R.S. (2012). Contractor Selection Using Multicriteria Decision-Making Construction Engineering and Management, 138(6): 751- 758. Methods, Journal Of
 • Dinçer, H., Görener, A. (2011). Analitik Hiyerarşi Süreci Ve Vıkor Tekniği İle Dinamik Performans Analizi: Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl:10 Sayı:19 Bahar 2011 S.109- 127
 • Eleren, A. ve Karagül, M. (2008). 1986-2006 Türkiye Ekonomisinin Performans Değerlendirmesi, Celal Bayar Üniversitesi İİBF Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 15(1): 1-14.
 • Ertuğrul, İ. ve Özçil, A. (2014). Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 4, Sayı 1, Ss.267-282.
 • Güngör, İ. ve İşler, D.B. (2005). Analitik Hiyerarşi Yaklaşımı İle Otomobil Seçimi, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, s. 21-33.
 • Kuzu, S. (2014). VIKOR Yöntemi, (Fatih Yıldırım, Emrah ÖNDER), Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri, Dora Basım Yayın Dağıtım Ltd. Şti. 1. Baskı, Bursa, S. (117- 125).
 • Opricovic, S, Tzeng, G.H. (2004). The Compromise Solution By MDCM Methads: A Camoarative Analysis of VIKOR and TOPSIS, European Journal Of Operational Research, Vol. 178, s. (445-455).
 • Özbek, A. (2017). Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ve Excel ile Problem Çözümü, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • Saaty, T.L. (2008). Decision making with the analytic hierarchy process. Int. J. Services Sciences, 1(1): 83-98.
 • Saaty, T.L. (1986). Axiomatic Foundations Of The Analytic Hierarchy Process, Management Science, 32(7), 841-855.
 • Sarıçalı, G. ve Kundakcı, N. (2016). AHP Ve Copras Yöntemleri İle Otel Alternatiflerinin Değerlendirilmesi, İnternational Rewiew Of Economics And Management, Volum 4, N. 1, s. (45-46).
 • Yavaş, S., Ersöz, T., Kabak, M. ve Ersöz, F. (2014). Otomobil Seçimine Çok Kriterli Yaklaşım Önerisi, İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, Cilt 2, Sayı 4, ss.110-118.
 • Yıldırım, B.F. ve Önder, E. (2015). Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri, Dora Yayın Evi, 2. Baskı.
 • Yu, P.L. (1973). A Class Of Solutions For Group Decision Problems, Management Science, 19(8), s. (936-946).

AHP İle Ağırlıklandırılmış VIKOR Yöntemiyle Araç Seçimi; Rent A Car Firması Uygulaması

Yıl 2018, Cilt 1, Sayı 1, 15 - 20, 01.01.2018

Öz

Otomobil sektörü rekabetin bir gereği olarak, tüketiciye hem daha fazla alternatif sunmakta hem de bu alternatiflerin özelliklerini çeşitlendirmektedir. Özellikle birden fazla araç almak isteyen işletmeler için en optimal araca karar verme bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada işletmesine araç almak isteyen bir rent a car firması için uygulama yapılmıştır. İşletmenin araç satın alırken dikkat ettiği kriterlerin önem dereceleri AHP yöntemiyle belirlenmiştir. Bu ağırlıklar kullanılarak VIKOR yöntemiyle işletme için en uygun araç lar belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada şehir içi yakıt tüketimi, şehir dışı yakıt tüketimi, hızlanma 0–100km/sn , motor silindir hacmi, motor gücü hp , CO2 emisyon değeri, hava yastığı sayısı, güvenlik notu, bagaj hacmi ve fiyatı olmak üzere 10 kriter kullanılmıştır. 15 araç markası ise alternatif olarak alınmıştır. AHP sonuçlarına göre rent a car işletmesi, araç alırken hava yastığı sayısı, CO2 emisyon değeri, fiyatı ve bagaj hacmi kriterlerine daha çok dikkat etmektedir. A11 ve A14 markaları VIKOR yöntemine göre en uygun araç olarak hesaplanmıştır.

Kaynakça

 • Aktepe, A. ve Ersöz, S. (2012). Ahp-Vıkor ve Moora Yöntemlerinin Depo Yeri Seçim Probleminde Uygulanması, Endüstri Mühendisliği Dergisi, Cilt: 25 Sayı: 1-2, s. (2-15).
 • Ballı, S., Karasulu, B. ve Körükoğlu, S. (2007). En Uygun Otomobil Seçimi Problemi İçin Bir Bulanık Promethee Yöntemi Uygulaması, D.E.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi Cilt:22 Sayı:1, ss:139-147.
 • Cristóbal, J.R.S. (2012). Contractor Selection Using Multicriteria Decision-Making Construction Engineering and Management, 138(6): 751- 758. Methods, Journal Of
 • Dinçer, H., Görener, A. (2011). Analitik Hiyerarşi Süreci Ve Vıkor Tekniği İle Dinamik Performans Analizi: Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl:10 Sayı:19 Bahar 2011 S.109- 127
 • Eleren, A. ve Karagül, M. (2008). 1986-2006 Türkiye Ekonomisinin Performans Değerlendirmesi, Celal Bayar Üniversitesi İİBF Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 15(1): 1-14.
 • Ertuğrul, İ. ve Özçil, A. (2014). Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 4, Sayı 1, Ss.267-282.
 • Güngör, İ. ve İşler, D.B. (2005). Analitik Hiyerarşi Yaklaşımı İle Otomobil Seçimi, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, s. 21-33.
 • Kuzu, S. (2014). VIKOR Yöntemi, (Fatih Yıldırım, Emrah ÖNDER), Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri, Dora Basım Yayın Dağıtım Ltd. Şti. 1. Baskı, Bursa, S. (117- 125).
 • Opricovic, S, Tzeng, G.H. (2004). The Compromise Solution By MDCM Methads: A Camoarative Analysis of VIKOR and TOPSIS, European Journal Of Operational Research, Vol. 178, s. (445-455).
 • Özbek, A. (2017). Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ve Excel ile Problem Çözümü, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • Saaty, T.L. (2008). Decision making with the analytic hierarchy process. Int. J. Services Sciences, 1(1): 83-98.
 • Saaty, T.L. (1986). Axiomatic Foundations Of The Analytic Hierarchy Process, Management Science, 32(7), 841-855.
 • Sarıçalı, G. ve Kundakcı, N. (2016). AHP Ve Copras Yöntemleri İle Otel Alternatiflerinin Değerlendirilmesi, İnternational Rewiew Of Economics And Management, Volum 4, N. 1, s. (45-46).
 • Yavaş, S., Ersöz, T., Kabak, M. ve Ersöz, F. (2014). Otomobil Seçimine Çok Kriterli Yaklaşım Önerisi, İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, Cilt 2, Sayı 4, ss.110-118.
 • Yıldırım, B.F. ve Önder, E. (2015). Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri, Dora Yayın Evi, 2. Baskı.
 • Yu, P.L. (1973). A Class Of Solutions For Group Decision Problems, Management Science, 19(8), s. (936-946).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Research Article
Yazarlar

Rahim ARSLAN Bu kişi benim
Cumhuriyet University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, 58140 Sivas, Turkey

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2018
Başvuru Tarihi
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 1, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Arslan, R. (2018). AHP İle Ağırlıklandırılmış VIKOR Yöntemiyle Araç Seçimi; Rent A Car Firması Uygulaması . Turkish Research Journal of Academic Social Science , 1 (1) , 15-20 . Retrieved from http://www.turkishsocialscience.com/tr/pub/issue/57155/806598

ISSN: 2667-4491

20120

Bu ürün Creative Commons Attribution 4.0 tarafından lisanslanmıştır.

20119

Türk Akademik Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi (TURAJAS) aşağıda verilen Alan Endeksleri tarafından taranmaktadır;

20096 20097 20098 20126 20127 20128 20147

20148